10 เหตุผล ทำไมต้อง “บางมดทันตกรรม”?

1. รักษาโดยอาจารย์ทันตแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะทาง จุฬาฯ มหิดล
มีบริการทันตกรรมครบทุกสาขาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางแต่ละด้าน

2. จัดฟันครบทุกแบบ เช่น จัดฟันโลหะ, จัดฟันเซรามิกใส, จัดฟันดามอน, จัดฟันดามอนเคลียน์,จัดฟันแบบใสAligner, จัดฟัน Invisalign, จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

3. รีเทนเนอร์ครบทุกแบบ ที่เดียวในกทม. เช่น แบบลวด, แบบใส,แบบแข็งแรงพิเศษ,แบบใส่กินข้าวได้,แบบเปลี่ยนเชนได้

4. มีเคสรีวิวคนไข้จริงมากกกว่า 10,000 เคส

5. ราคาไม่แพง แต่คุณภาพการบริการเท่าโรงพยาบาลเอกชน

6. เครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้นนำเข้าจากยุโรป มาตรฐานสูง

7. เครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้น ผ่านการสเตอไรด์ หรือปลอดเชื้อทุกครั้งก่อนการรักษา

8. มีการติดตามการรักษา และนัดดูแลสุขภาพช่องปากของคนไข้ตลอด

9. เดินทางรถสาธารณะสะดวก รถส่วนตัวก็มีบริการจอดรถฟรี ทุกสาขา

10. สามารถนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าได้ ผ่าน Facebook และ LINE@

10 เหตุผล ทำไมต้อง “บางมดทันตกรรม”?

1. รักษาโดยอาจารย์ทันตแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะทาง จุฬาฯ มหิดล มีบริการทันตกรรมครบทุกสาขาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางแต่ละด้าน
2. จัดฟันครบทุกแบบ เช่น จัดฟันโลหะ, จัดฟันเซรามิกใส, จัดฟันดามอน, จัดฟันดามอนเคลียน์,จัดฟันแบบใสAligner, จัดฟัน Invisalign, จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร
3. รีเทนเนอร์ครบทุกแบบ ที่เดียวในกทม. เช่น แบบลวด, แบบใส,แบบแข็งแรงพิเศษ,แบบใส่กินข้าวได้,แบบเปลี่ยนเชนได้
4. มีเคสรีวิวคนไข้จริงมากกกว่า 10,000 เคส
5. ราคาไม่แพง แต่คุณภาพการบริการเท่าโรงพยาบาลเอกชน
6. เครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้นนำเข้าจากยุโรป มาตรฐานสูง
7.เครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้น ผ่านการสเตอไรด์ หรือปลอดเชื้อทุกครั้งก่อนการรักษา
8. มีการติดตามการรักษา และนัดดูแลสุขภาพช่องปากของคนไข้ตลอด
9. เดินทางรถสาธารณะสะดวก รถส่วนตัวก็มีบริการจอดรถฟรี ทุกสาขา
10. สามารถนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าได้ ผ่าน Facebook และ LINE@