ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี?

ทำไม“รากเทียม” ต้องที่ บางมดทันตกรรม

ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี?

ทำไม“รากเทียม” ต้องที่ บางมดทันตกรรม

1.ความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์
     บางมดทันตกรรม เป็นคลินิกที่รวบรวมทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมประสบการณ์สูง ระดับอาจารย์ทันตแพทย์และทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมเกียรตินิยมจุฬาฯ มาไว้ที่ทุกสาขา

อาจารย์ ทพญ.วริศรา อุยยามวงศ์ ( อ.พิงค์ )

• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.สงขลานครินทร์
• ประกาศนียบัตร สาขาศัลยกรรมช่องปาก ม.สงขลานครินทร์
• วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมช่องปาก ม.สงขลานครินทร์
อาจารย์ทันตแพทย์ แผนกศัลยกรรมช่องปาก / ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร และใบหน้า ม.สงขลานครินทร์
อาจารย์ทันตแพทย์ แผนกศัลยกรรมช่องปาก / ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร และใบหน้า สถาบันทันตกรรม
• ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม ม.สงขลานครินทร์
วิทยากรบรรยายใน สาขาศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร และใบหน้า / สาขาทันตกรรมรากเทียม ทั้งใน&ต่างประเทศ

ทพญ. พักตร์นิสา สิทธิกรไพบูลย์ ( Dr.ว่าน )

• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ1
• ประกาศนียบัตร สาขาศัลยกรรมช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปาก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. อริสสา อ านวยโชติทวี ( Dr.มด )

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 2)
• ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมราก
เทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Preceptorship Program in Advance Implantology, University of
California Los Angeles, School of Dentistry, USA

ทพญ. พักตร์นิสา สิทธิกรไพบูลย์ ( Dr.นุช )

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. ลลิตา เจริญเมือง (Dr.อุ้ม)

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยกรรมช่องปาก ม.สงขลานครินทร์
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปาก (ทันตกรรม
รากเทียม) ม.สงขลานครินทร์

      ถ้าเลือกทำกับทันตแพทย์ที่ไม่ได้มีความชำนาญ การใส่รากฟันเทียมก็อาจไม่สามารถจบเคสได้ หรืออาจพบความเสี่ยง เช่น ติดเชื้อที่ตำแหน่งรากฟันเทียม การเกิดความเจ็บปวดชา หรือความรู้สึกคล้ายเหน็บชาที่บริเวณ ฟัน เหงือก ริมฝีปากและคาง การเกิดความเสียหายให้กับเนื้อเยื่อและกระดูกขากรรไกร ดังนั้น การเลือกคลินิกทำรากฟันเทียมที่มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ระดับอาจารย์ทันตแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมเกียรตินิยมจุฬาฯ ที่มีประสบการณ์ในการทำรากฟันเทียมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก
       สามารถตรวจสอบรายชื่อของทันตแพทย์ได้ที่เว็บไซต์ของทันตแพทย์สภา ตามลิงค์นี้
>> https://dentalcouncil.or.th/FindDentist

2. คลินิกทำรากฟันเทียมที่ได้มาตรฐาน และเดินทางสะดวกสบาย
    บางมดทันตกรรม ได้รับมาตรฐานตามหลักกระทรวงสาธารณะสุขทุกสาขา และในทุกสาขามีเลขที่ใบอณุญาต11หลักติดไว้ด้านหน้าคลินิก ซึ่งสามารถน าเลขมาตรวจสอบได้ที่ >> www.privatehospital.hss.moph.go.th หรือ www.mrd-hss.moph.go.th หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-193-7000

    นอกจากการเลือกคลินิกทำรากฟันเทียมทีได้มาตรฐานแล้ว ควรจะเลือกคลินิกที่เดินทางได้สะดวกสบาย เนื่องจากหากมีอาการผิดปกติหลังการรักษาจำเป็นที่จะต้องกับมาพบทันตแพทย์อีกครั้งจึงควรเลือกคลิกนิกที่เดินทางได้สะดวกสบาย

    บางมดทันตกรรม มีทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมเข้าทุกสาขา และคุณหมอเข้าเดือนละหลายวัน จึงเป็นเรื่องง่ายที่คนไข้จะนัดวันเข้ามาพบกับคุณหมอ ที่ส าคัญในแต่ละสาขานั้นยังตั้งอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง มหาวิทยาลัยชื่อดัง จึงเดินทางสะดวกมาก มีรถสาธารณะผ่านเยอะ เช่น รถประจำทาง, รถตู้, รถไฟฟ้าBTS, รถไฟฟ้าMRT หรือถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ส่วนตัวก็มีที่จอดรถฟรีให้บริการทุกสาขา

แผนที่ / วิธีการเดินทาง / Google Maps ทุกสาขา >> bangmoddental.com/contact

สาขาเจริญนคร ( ติดICONSIAM/ BTSเจริญนคร )

สาขาบางแค ( ติดThe Mallบางแค / MRTหลักสอง )

สาขาเกษตร ( ใกล้ม.เกษตร / BTSเสนานิคม )

สาขาปิ่นเกล้า ( ติดCentralปิ่นเกล้า )

สาขาสุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ ( ใกล้ม.พระจอมเกล้าธนบุรี หรือ ม.บางมด )

3. เครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย มีเอกซเรย์3มิติ ( 3D CT-SCAN )

เครื่อง3D CT-SCAN รุ่น XMIND trium จากบริษัท Acteon ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รุ่นที่ดีที่สุดที่อาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมแนะนำ

     การรักษารากฟันเทียมจะต้องมีการเอกซเรย์ช่องปากก่อน บางมดทันตกรรม มี “3D CT-SCAN” หรือ “เอกซเรย์3มิติ” รุ่นที่ดีที่สุดที่อาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียม แนะนำ ในการให้บริการคนไข้ (ที่สาขาเจริญนคร ติดICONSIAM / BTSเจริญนคร) ไม่ต้อง ส่งตัวคนไข้ไปตามโรงพยาบาลให้เสียเวลา

ซึ่งข้อดีของเอกซเรย์3มิติ (3D CT-SCAN) คือ 

• เห็นความกว้าง ความยาว ความอูมของกระดูกคนไข้ได้อย่างละเอียด โดยคุณหมอจะ ตรวจปริมาณกระดูกที่ต้องการทำรากฟันเทียมว่ามีเพียงพอมั้ย? 

• สามารถตรวจดูการสบของฟันร่วมด้วยได้ 

• เห็นเส้นเลือด เส้นประสาท ท าให้ทันตแพทย์วางแผนการรักษาเพื่อลดความเสี่ยงในการ ฝังรากเทียมกระทบกระเทือนเส้นประสาท ป้องกันการบาดเจ็บ การติดเชื้อ หรือการ เกิดการทะลุ

4. ราคาค่าใช้จ่าย และวัสดุที่ใช้ทำรากฟันเทียม
      ไม่ควรเลือกคลินิกทำรากฟันเทียมโดยเอาราคาเป็นตัวชี้วัด เพราะคลินิกที่ราคาต่ำมากเกินไปอาจไม่ได้มาตรฐาน และนำไปสู่อาการบาดเจ็บ หรือสร้างความเสียหายให้กระดูกขากรรไกร และฟันอื่นๆตามมาได้
      อีกทั้งเคสแก้ที่เกิดจากการเลือกคลินิกที่มีราคาถูกนั้นอาจต้องจ่ายแพงกว่าเดิมเพราะจำเป็นต้องรักษาอาการผลข้างเคียงที่เกิดอยู่ก่อน ถึงจะทำการรักษารากฟันเทียมต่อได้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเงินซ้ าซ้อน เสียเวลา เสียสุขภาพฟันและสุขภาพจิต จึงควรเลือกคลินิกรากฟันเทียมที่มีราคาสมเหตุสมผล ไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป
      บางมดทันตกรรม มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ “รากฟันเทียม” เริ่มต้นเพียงซี่ละ 39,990บาท สามารถแบ่งชำระได้นานสูงสุด 3เดือน ไม่จำเป็นต้องจ่ายทั้งก้อน โดยจะแบ่งชำระตามขั้นตอนของการทำารากฟันเทียม และยังใช้บัตรเครดิตได้ทุกธนาคารด้วย

โปรโมชั่นรากเทียม ที่ บางมดทันตกรรม ทุกสาขา

     การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ คงทน ได้มาตรฐานก็จะเป็นส่วนช่วยในการยืดอายุการใช้งาน และลดอัตราความเสี่ยงของผลข้างเคียงต่างๆ ที่อาจจะเกิดตามมาจากการใช้วัสดุที่ใช้ทำรากฟันเทียมที่ไม่ได้มาตรฐานอีกด้วย
     สำหรับแบรนด์ที่ บางมดทันตกรรม เลือกใช้นั้นเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพทั้งหมดและได้รับมาตรฐานระดับสากล รวมถึงได้รับการยอมรับจากอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมในประเทศไทย

โปรโมชั่นรากเทียม และการแบ่งชำระ

การแบ่งชำระตามขั้นตอนการทำรากฟันเทียมท บางมดทันตกรรม 

5 ยี่ห้อรากเทียมที่นิยมที่สุดในประเทศไทย ( รากฟันเทียมยี่ห้อไหนดี?)

 •  Dentinum  
      เป็นแบรนด์อันดับต้นๆของเอเชียจากประเทศเกาหลีงานวิจัยรับรองการใช้งาน>15ปีเทคโนโลยีเคลือบผิวฟันของรากเทียม(SLA Surface) ยึดติดกับกระดูกได้ดี ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายประเทศทั่วโลก ราคาไม่แพงมาก
 •  Osstem  
      เป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีที่มีการผลิตในอเมริกา จึงเป็นตัวเลือกของทันต แพทย์ฝั่งยุโรป อเมริกาที่เลือกใช้ด้วย ได้รับความนิยมระดับโลกเช่นกัน เทคโนโลยีใกล้เคียง กับทางฝั่งยุโรป ราคาไม่สูงมากนัก
 •  Straumann   
      เป็นแบรนด์อันดับ1ของรากฟันเทียม ได้รับความนิยมมาก มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยรับรองการใช้งาน>35ปีมีโครงสร้างคล้ายกระดูกจริง ดูดซับโปรตีนจากเลือดได้ ป้องกันการล้มเหลวของรากฟันเทียม มีเคสสำเร็จสูง ปัญหาน้อย ถึงแม้มีราคาสูงแต่คุณภาพก็สูงเช่นกัน ลงทุนครั้งเดียวจบให้ผลที่แน่นอน อายุการใช้งานยาวนาน (อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับการดูแลช่องปากหลังการผ่าตัดด้วย)
 •  Neodent by Straumann    
      เป็นแบรนด์รากฟันเทียมอันดับ2ของโลก คุณภาพสูง ใช้ระยะเวลาการ วิจัย>25ปี พัฒนาและวิจัยโดย Straumann group แตกแบรนด์ออกมาเพื่อให้ราคา จับต้องได้ คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
 •  HI OSSEN    
      เป็นแบรนด์จเดียวกับOsstem ที่ยกระดับมาผลิตในสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งใน ตัวเลือกที่ทันตแพทย์ฝั่งยุโรป อเมริกาเลือกใช้ด้วย ราคาไม่สูงมากนัก มีการใช้วัสดุไททา เนียมคุณภาพสูงช่วยผสานเนื้อเยื่อ และกระดูกขากรรไกรได้ดี จึงเป็นที่นิยมมากทีเดียว

สรุป รากเทียมทุกยี่ห้อใช้วัสดุไททาเนียมเหมือนกัน แตกต่างกันที่
1. ดีไซน์รูปร่างของรากฟันเทียม
2. พื้นผิวของรากฟันเทียม
3. ความแข็งแรงของสกรูที่ใช้ยึดรากฟันและครอบฟัน
4. ประเทศที่ผลิต
5. งานวิจัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความยาวนานด้านรากเทียมของบริษัท

5. มีเคสรีวิวจากคนไข้จริง ที่น่าเชื่อถือ

#มดรีวิว รากเทียมHI OSSEN ตำแหน่งฟันหน้า (ซี่12)

 

     คุณปู มีฟันด้านหน้า(ซี่12)ผุขนาดใหญ่ จึงมาปรึกษาคุณหมอด้านครอบฟัน แต่หลังจากคุณหมอตรวจแล้วพบว่ารากฟันของคนไข้สลายไปแล้ว จึงไม่สามารถรักษาฟันซี่ที่ผุด้วยการอุดฟันหรือครอบฟันได้ จำเป็นต้องถอนฟันออกคุณหมอแนะนำให้คนไข้ทำรากฟันเทียม เพื่อให้ฟันซี่นี้ใช้งานได้ยาวนาน และให้ ความรู้สึกเหมือนฟันธรรมชาติ

#มดรีวิว รากเทียมOsstem ตำแหน่งฟันหน้า ฝั่งซ้าย (ซี่22)

 

     คุณน้ำ อายุ37ปี ทำรากเทียมฟันหน้าฝั่ง ซ้ายบน เคสนี้ใช้เดือยฟันหรือเสายึดของยี่ห้อ Zirconia และทำครอบฟันของยี่ห้อEmaxปิด รูสกรูบริเวณปลายฟัน พอทำออกมาแล้วเนียนกับฟันธรรมชาติซี่ ข้างเคียงมากๆ

#มดรีวิว …รากเทียมOsstemตำแหน่งฟันกรามน้อยบน ฝั่งซ้าย (ซี่24)

 

     คุณมาร์ค อายุ34ปี (รูปรีวิวยังไม่ได้มีการ ปิดรูสกรูนะค้า)

#มดรีวิว เป็นโรคประจำตัวก็ทำรากเทียมได้!.. รากเทียมNeodent ตำแหน่งฟันกรามน้อยบนฝั่งขวา (ซี่14)

    K.ศิริพร อายุ54ปี มีโรคประจำตัวเบาหวาน&ความดัน ทานยาเบาหวาน ยาความดัน และยาละลายยิ้มเลือดเป็นประจำ สามารถทำรากเทียม4ซี่ได้อย่างปลอดภัย  

     ซี่ที่เสร็จวันนี้มีการทำครอบฟันเรียบร้อย คือ“ฟันกรามน้อยด้านบน ซี่14”

#มดรีวิว จัดฟันก็ทำรากเทียมได้!… รากเทียมOsstenตำแหน่งฟันกราม ซี่36

    คุณเจี๊ยบ อายุ47ปี เข้ามาปรึกษาจัดฟันเพราะมีปัญหาฟันห่างกับทันตแพทย์จัดฟัน หลังตรวจฟัน พบว่าคนไข้สูญเสียฟันกรามใหญ่ฝั่งซ้ายไปทั้งหมดส่งผลให้เวลาเคี้ยวอาหารฟันกรามน้อยซี่ข้างเคียง ทำงานหนัก (ในรูปฟันกรามน้อยอุดฟันสีเงินอัล
มันกัมอยู่)  

     แผนการจัดฟันของคุณหมอแนะนำให้เคลียร์ช่อง
ปากส่วนอื่นให้เรียบร้อย และติดเครื่องมือ ในระหว่าง
จัดฟันค่อยใส่ฟันกรามใหญ่โดยใช้วิธีการปักราก
เทียมซี่36

#มดรีวิว ถอนฟันกรามมา2ซี่ ใส่รากเทียมแทน1ซี่ … รากเทียมNeodent ตำแหน่งฟันกราามล่างฝั่ง ขวา (ซี่46)

 

     คุณมาร์ค อายุ34ปี (รูปรีวิวยังไม่ได้มีการ ปิดรูสกรูนะค้า)K.หนิง อายุ23ปี ถอนฟันกรามซี่45และ ซี่46 มาทั้งหมด2ซี่ประมาณ1ปีกว่าๆ เมื่อคุณหมอ ตรวจแล้วพบว่าคนไข้จำเป็นต้องปลูกกระดูก ร่วมกับการทำรากเทียม เนื่องจากความหนา กระดูกฟันไม่เพียงพอ แต่ทำรากเทียมเพียง1ซี่เท่า นัดชดเชยฟันที่ถอนไป2ซี่ได้ โดยจะต้องพักฟื้น เพื่อให้รากเทียมแระา่นประมาณ4เดือนจึงจะ สามารถครอบฟันได้

#มดรีวิว รากเทียมOsstem ตำแหน่งฟันกราม (ซี่36)

     คุณหมวย อายุุ65ปี คนไข้ถนัดเคี้ยวข้าวเฉพาะ ฝั่งซ้าย ทำให้ฟันฝั่งซ้ายมีปัญหาหลายซี่ เช่น ฟันผุ ฟันสึก และมี1ซี่จ าเป็นต้องถอนฟันเพื่อทำรากฟัน เทียม 

    มดจึงอยากจะแนะน าเพื่อนๆทุกคนเวลากินข้าวให้เคี้ยวข้าว2ฝั่งปริมาณเท่าๆกันน้า เพื่อจะได้ไม่มีฝั่งไหนทำงานหนักเกินไป จะทำให้ฟันอยู่กับเราไปนานขึ้น

#มดรีวิว รากเทียมNeodent ตำแหน่งฟันกราม(ซี่26)ทดแทนฟันที่ถอนไป

     คุณชา อายุ27ปี ถอนฟันมาแล้ว6เดือน สามารถทำรากเทียมได้เลย

     โดยปกติหลังการถอนฟันต้องรอแผลหายและ กระดูกอยู่ในสภาพดีก่อน จึงสามารถทำรากเทียมได้ โดยใช้เวลาประมาณ2เดือน หรือถ้าคนไข้ต้องการทำรากเทียมทันทีหลังถอนฟัน จะต้องใช้เทคนิคพิเศษในการถอนฟัน นั่นคือการกรอแบ่งฟัน เพื่อลดความเสียหายและคงสภาพดีของกระดูกฟัน

#มดรีวิว รากเทียมNeodent ตำแหน่งฟันกรามซ้ายล่าง(ซี่36)

 

     K.เหมียว อายุ33ปี ครั้งแรกที่มาคนไข้มี อาการปวดฟันกรามซ้ายล่างมากๆ พอคุณหมอตรวจแล้วพบว่ามีวัสดุอุดหลุดไป บางส่วน เนื้อฟันจริงเหลือน้อย ฟันมีลักษณะ เตี้ยกว่าปกติ รวมถึงฟันมีรอยแตกร้าวด้วย เบื้องต้นจึงมีการส่งตรวจรากฟันโดยทันต แพทย์เฉพาะทางคลองรากฟันว่ายังสามารถ เก็บฟันซี่นี้และบูรณะได้มั้ย? เมื่อคุณหมอตรวจแล้วพบว่าเนื้อฟันเหลือ น้อยมากจึงไม่แนะน าให้เก็บ และคนไข้เลือกจะ ถอนฟันซี่ที่ปวดมากออกเพื่อทำรากเทียม

#มดรีวิว ถอนฟันหน้า2ซี่ ทำรากเทียมแทน1 ซี่…รากเทียมOsstem ตำแหน่งฟันหน้า(ซี่11)

 

     คุณอ้อ อายุ่51ปีแล้ว มีฟันซ้อนเกแต่ไม่ ต้องการจัดฟัน และมีฟันผุหลายซี่ เบื้องต้น คนไข้ต้องการมาปรึกษาครอบฟันหน้าซี่11และ ซี่12 แต่เนื่องจากฟันผุลึกมากเหลือเนื้อฟันดี น้อยไม่พอส าหรับการทำครอบฟัน คุณหมอจึง แนะน าให้ถอนออกทั้ง2ซี่ จากพื้นที่ที่เหลือหลังถอนฟันอาจารย์หมอ ประเมินแล้วว่าใส่รากเทียมแทนได้เพียงซี่เดียว คือฟันหน้าซี่11

แผนที่ / วิธีการเดินทาง / Google Maps ทุกสาขา
>>
bangmoddental.com/contact

 

ข้อมูล “รากเทียม” เพิ่มเติม… 

“รากเทียม” หรือ “รากฟันเทียม” คืออะไร? 

ข้อดีของ รากฟันเทียม ?
ส่วนประกอบของ“รากฟันเทียม” มีอะไรบ้าง? 

“รากฟันเทียม” ยี่ห้อไหนดี ? 

ขั้นตอนการทำราคาและค่าใช้จ่าย “รากฟันเทียม” 

ข้อควรรู้ และ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ “รากฟันเทียม”?
>>>
www.bangmoddental.com/implant

 

รูปรีวิวคนไข้รากฟันเทียมบางมดทันตกรรม…
>>>
www.bangmoddental.com/implant_review

ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียม ฟรี!

ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียม ฟรี!

ได้ที่บางมดทันตกรรมทุกสาขา มีเพียงค่าปลอดเชื้อ 50 บาท
ถ้าคนไข้ว่างไม่ตรงกับวันที่คุณหมอลงสามารถนัดหมายแบบ on call ได้

รากเทียม คืออะไร?
รากฟันเทียม คืออะไร?