รากเทียมที่ไหนดี?

ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี? ทำไม“รากเทียม” ต้องที่ บางมดทันตกรรม ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี? ทำไม“รากเทียม” ต้องที่ บางมดทันตกรรม 1.ความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์ บางมดทันตกรรม เป็นคลินิกที่รวบรวมทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมประสบการณ์สูง ระดับอาจารย์ทันตแพทย์และทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมเกียรตินิยมจุฬาฯ มาไว้ที่ทุกสาขา อาจารย์ ทพญ.วริศรา อุยยามวงศ์ ( อ.พิงค์ ) • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ • ประกาศนียบัตร สาขาศัลยกรรมช่องปาก ม.สงขลานครินทร์ • วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมช่องปาก ม.สงขลานครินทร์ • อาจารย์ทันตแพทย์ แผนกศัลยกรรมช่องปาก / ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร และใบหน้า ม.สงขลานครินทร์ • อาจารย์ทันตแพทย์ แผนกศัลยกรรมช่องปาก / ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร และใบหน้า สถาบันทันตกรรม • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม ม.สงขลานครินทร์ • วิทยากรบรรยายใน สาขาศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร และใบหน้า / สาขาทันตกรรมรากเทียม ทั้งใน&ต่างประเทศ ทพญ. พักตร์นิสา…